ANTHROGAMES

AnthroGames

Automatic Transmission Athens

25.01.2020 / Ώρα Έναρξης: 15:00
ViZ-Laboratory for Visual Culture, Πλ. Θεάτρου 10

Το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου, στις 15:00 τα AnthroGames του Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL) έρχονται στο ViZ – Laboratory for Visual Culture με το Automatic Transmission. Στο πλαίσιο της έκθεσης-έρευνας Playing Ground που πραγματοποιήθηκε στο Automatic Transmission, το PSL μας καλεί να παίξουμε και να συζητήσουμε μαζί σχετικά με τις ανατρεπτικές δυνατότητες των κριτικών παιχνιδιών (critical games) ως εργαλείων πολιτισμικής κριτικής, διαύλων δημιουργικής έκφρασης και νέων μορφών επιχειρηματολογίας, εκπαίδευσης και εγγραμματισμού.
Τα παιχνίδια που σχεδίασαν νέες και νέοι επιστήμονες στο Pelion Summer Lab 2019 θα επανεκκινηθούν με την ενεργή συμμετοχή του κοινού στους χώρους του ViZ σε ένα ανοιχτό game workshop ενώ θα ακολουθήσει ομαδική συζήτηση με σύντομες τοποθετήσεις από τους:

Πηνελόπη Παπαηλία: “Το παιχνίδι ως πείραμα.”
Πέτρο Πετρίδη: “Παιχνιδοποίηση, κριτικό παιχνίδι και εκπαίδευση.”
Μανώλη Πατινιώτη: “Παιχνίδι και δυνητική πραγματικότητα.”
Κωστή Σταφυλάκη: “The artist as game master: devising the mimetic in the age of post-irony.”

και παρεμβάσεις από τις/τους δημιουργούς των παιχνιδιών.

Μπορεί το “κριτικό παιχνίδι” (critical game) να αποτελέσει ένα εναλλακτικό όχημα δημοσιοποίησης της θεωρητικής σκέψης, αλλά και μία νέα μορφή ερευνητικής διαδικασίας σήμερα; Τι δυνατότητες μας προσφέρει το «κριτικό παιχνίδι» – μέσα από συνεργατικές, ενδυναμωτικές και ανοιχτές πειραματικές διαδικασίες στους ενδιάμεσους χώρους μεταξύ Πανεπιστημίου και των ευρύτερων κοινών; Είναι δυνατόν τα παιχνίδια να αποτελέσουν ένα ενδυναμωτικό μηχανισμό αντίστασης, επερωτώντας συγκεκριμένες – και πολλές φορές αθέατες – δομές εξουσίας στην εποχή της δεδομενοποίησης του εαυτού και του καπιταλισμού της πλατφόρμας (platform capitalism);

Η εκδήλωση ΑnthroGames αποτελεί μετεξέλιξη της πειραματικής δημόσιας δράσης που σχεδιάστηκε από τις/τους συμμετέχοντες του τρίτου Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities με θεματική “Data & Power”. Το PSL αποτελεί μια πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΕΚΑ) και του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα παιχνίδια που θα βρίσκονται στο ViZ:

 • To Databoo αφορά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη χρήση και τον διαμοιρασμό των προσωπικών μας δεδομένων στην ψηφιακή συνθήκη. Λαμβάνει χώρα τόσο στην πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού για narrative gaming “Twine”, όσο και στο εκάστοτε δημόσιο χώρο όπου παίζεται το παιχνίδι κάθε φορά. Θα παρουσιαστεί από τον Αντώνη Κουκουλουδάκη (Πάντειο), τη Μαριάνα Μανουσοπούλου (ΕΚΠΑ), τον Αλέξανδρο Παπαγεωργίου (Παν. Θεσσαλίας) και τον Γιώργο Σμυρναίο (ΕΑΠ).
 • Το Soundchain αποτελεί ένα διαδραστικό παιχνίδι βασισμένο στον ήχο. Προ(σ)καλεί τους/τις παίκτες/τριές του να εστιάσουν δημιουργικά στο ηχητικό περιβάλλον γύρω τους, ανα-συστήνοντας συλλογικά ένα ηχητικό αρχείο του μέλλοντος. Επιχειρεί να αποτελέσει ένα δημιουργικό πεδίο συν-αίσθησης και κριτικής σκέψης των διαδικασιών παραγωγής αρχείων, στην εποχή της βάσης δεδομένων. Θα παρουσιαστεί από την Ευτυχία Βαρδούλη (Πάντειο), την Ισμήνη Γάτου (Παν. Αιγαίου), τον Τάσο Καραδέδο (Παν. Αιγαίου), τον Αντώνη Κουκουλουδάκη (Πάντειο), την Ειρήνη Λαζαρίδου (Παν. Θεσσαλίας).
 • Το ΤoDo αποτελεί ανθρωπολογικό παιχνίδι ρόλων που αφορά τα κοινωνικά στερεότυπα και τις πιθανότητας αποδόμησής τους. Σχεδιάστηκε από τη Χριστίνα Αντωνιάδου (Παν. Θεσσαλίας) και τον Θάσο Ταναγιά (Παν. Θεσσαλίας) για το μάθημα «Ανθρωπολογία και Παιχνίδι» που διδάχθηκε από τον Πέτρο Πετρίδη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Data-Stories Confestival τον Ιούνιο του 2019.

  H Πηνελόπη Παπαηλία διδάσκει ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου διευθύνει το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities. Έχει γράψει: Genres of Recollection: Archival Poetics and Modern Greece (Palgrave Macmillan, 2005) και Ψηφιακή Εθνογραφία (2015, Κάλλιπος, με τον Π. Πετρίδη), καθώς και πολλά άρθρα σχετικά με την πολιτισμική μνήμη, τη βία της οπτικοποίησης, τις «συγ-κινήσεις» των δικτυωμένων κοινών και τη βάση δεδομένων ως νέα πολιτισμική λογική. Η τρέχουσα έρευνά της εξετάζει τη θέαση/θεαματοποίηση του νεκρού σώματος και την κεντρική θέση των δημοσίων θανάτων στη σύσταση των σύγχρονων κοινών και την άρθρωση πολιτικών αιτημάτων.

  Ο Πέτρος Πετρίδης είναι διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και αυτή την περίοδο εργάζεται ως πανεπιστημιακός υπότροφος στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανθρωπολογική προσέγγιση των ψηφιακών τεχνολογιών και των νέων μέσων. Συγκεκριμένα, στην εθνογραφική μελέτη των ψηφιακών οικονομιών, των ψηφιακών κοινών, των αλγοριθμικών πολιτισμών, των εκπαιδευτικών, πολιτικών και οικονομικών διαστάσεων των ψηφιακών παιχνιδιών, των πρακτικών διαμοιρασμού και της πολιτικής της γνώσης στο πλαίσιο φαν κουλτούρων και κοινοτήτων όπως τα μαζικά διαδικτυακά παιχνίδια και τα ομότιμα δίκτυα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τα ψηφιακά παιχνίδια και τις τεχνικές παιχνιδοποίησης, την πρακτική διαμοιρασμού αρχείων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τον ποσοτικοποιημένο εαυτό, τα βίντεο machinima, τις νέες μορφές ψηφιακής επιτήρησης, την ψηφιακή εργασία και τα μουσικά μικρο-είδη. Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν το πολυμεσικό βιβλίο ανοικτής πρόσβασης «Ψηφιακή Εθνογραφία».

  Ο Μανώλης Πατινιώτης είναι ιστορικός της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μελετά την ιστορία της σύγχρονης επιστήμης στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και σε αποικιακά περιβάλλοντα. Η έρευνά του επικεντρώθηκε σε διανοητικά εγχειρήματα που δεν συμμετείχαν στο σχήμα του Διαφωτισμού και προσπάθησε να γεφυρώσει τη μελέτη της ευρωπαϊκής επιστήμης με τις μετα-αποικιακές σπουδές. Για ένα σύντομο διάστημα στράφηκε στη μελέτη της πρώτης κρίσης της νεωτερικότητας και κατόπιν εστίασε το ενδιαφέρον του στην ιστορία και τη φιλοσοφία του Ψηφιακού. Από τη σκοπιά της ιστορίας, διερευνά τη διαμόρφωση της ψηφιακής οντολογίας μέσω της διασταύρωσης της Θεωρίας της Πληροφορίας με τις εξελίξεις στη μηχανοτεχνία του μεσοπολέμου. Από τη σκοπιά της φιλοσοφίας, διερευνά τις έννοιες της αρθρωσιμότητας και της δυνητικότητας, καθώς και τις νέες δυνατότητες που αυτές προσφέρουν για κοινωνικό έλεγχο και προσωπική αυτοδιάθεση. Η προσωπική του ιστοσελίδα είναι digiscapes.org.

  Ο Κωστής Σταφυλάκης είναι θεωρητικός τέχνης και εικαστικός. Απόφοιτος της ΑΣΚΤ, ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη θεωρία και ιστορία της μοντέρνας τέχνης και στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Απέκτησε διδακτορικό τίτλο από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, εστιάζοντας στον πολιτικό λόγο που διατύπωσαν οι διεθνείς καλλιτεχνικές εκθέσεις του 21ου αιώνα και ειδικά η Documenta 11. Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στην ΑΣΚΤ. Επιμελήθηκε, με τον Γ. Σταυρακάκη, το ανθολόγιο Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη (2008). Δίδαξε «Τέχνη βασισμένη στην έρευνα» στην ΑΣΚΤ (2012-2015), Εικαστικές Τέχνες, ιστορία και θεωρία της τέχνης στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήταν συνεπιμελητής της AGORA, της 4ης Μπιενάλε της Αθήνας, και της 6ης Μπιενάλε της Αθήνας, ANTI. Τα δημοδιευμένα κείμενά του εστιάζουν σε παλιές και νέες μορφές καλλιτεχνικού ακτιβισμού με έμφαση στο ρόλο του “μιμητικού” στη σύγχρονη τέχνη. Είναι μέλος των εικαστικών ομάδων KavecS και Most Mechanics Are Crooks. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του ViZ Laboratory for Visual Culture (Εργαστήριο για τον Οπτικό Πολιτισμό).

  Επιμέλεια δράσης: Χριστίνα Πετκοπούλου